Di tag: MUTTAQIN

IBRAH AL-BAQARAH: 01-05 – Muttaqin

IBRAH AL-BAQARAH: 01-05 – Muttaqin

4.NILAI YANG TERKANDUNG DALAM SURAT AL-BAQARAH: 01-05 Sebagai mana dikemukakan di atas, Qs.2:01-05 ini sangat erat kaitannya dengan surat al-Fatihah. Dalam al-fatihah mu`min berikrar hanya beribadah kepada Allâh, maka pada ayat ini dijelaskan bahwa...

AL-BAQARAH:01-02 – ALQUR`AN KITAB PETUNJUK BAGI MUTTAQIN

AL-BAQARAH:01-02 – ALQUR`AN KITAB PETUNJUK BAGI MUTTAQIN

01. ALQUR`AN KITAB PETUNJUK BAGI MUTTAQIN (kajian tafsir al-baqarah:01-02) A.Teks Ayat dan Terjemahnya     Alif Laam Miim. Kitab (Al Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa,   B.Kaitan dengan...

Translate »